Uppföljning - Toiminnan todellisen tuloksen seuranta kuukausittain

Uppföljning


Våra moderna program möjliggör en månatlig uppföljning av det verkliga resultatet av verksamheten. Den resultatuppföljningsrapport som vi gör utifrån uppföljningen hjälper dig vid planeringen av din verksamhet och i beslutsfattandet.

Utöver företagets totalresultat kan vi följa upp t.ex. separata kostnadsställen eller enskilda projekt – efter kundens önskemål. Vi ger gärna mer information!

Ta kontakt

Läs mer om våra mångsidiga tjänster